Hera's Kull

Verra's Timjan stamtavla

Verra's Hera stamtavla

Hera's kull stamtavla kommer

Födda 2021-10-10 Antal 8st, 5 hanar och 3 honor.Färger: Mink (mi), black (ba) och ?Teckningar/Varianter ? Dumbo (du).
Tim (Verra’s Timjan)Hera
- (ba du) - ♂ - (mi du) - ♂ - (du) - ♂ - (du) - - (du) -
- (mi) - - (du) - - (du) - - (du) - - (du) - - (du) -

I detta Facebook album finns det mer bilder på kullen!