Månar

Verra's Rude Stamtavla

Månar Stamtavla

Födda 2019-01-28 Antal 9st, 6 hanar och 3 honor.Färger: Agouti (ag), Black (ba), blue (bl) och chocolate (cc).Teckningar/Varianter Irish (ir), european berkshire (eubk), husky (hu) och roan (ro). Dumbo (du).
Rude (Verra’s Don't Be Rude) Verra's Nix
♂ Dione (cc ir du) - Såld till Karolin♂ Japetus (ba eubk du) - Såld till Karin♂ Callisto (ba hu ro du) - Såld till Karin♂ Oberon (blag du) - Stannar♂ Enceladus (ba) - Såld till Cecilia♂ Puck (cc ag ir) - Såld till Cecilia
♀ Cressida (ag eubk du) - Såld till Malin L♀ Despina (ba) - Stannar ♀ Cordelia (ba eubk) - Såld till Malin L

Dione

Japetus

Callisto

Oberon

Enceladus

Puck

Cressida

Despina

Cordelia